Komerční klimatizace

Pracovat v klimatizované kanceláři nebo výrobní hale je velice příjemné, obzvláště pak v letních měsících. Člověk, který je nucen pracovat 8 hodin denně při teplotě 33 stupňů a je odkázán pouze na stojanový větrák, odchází domů značně vyždímán. Možná za to může blížící se firemní audit, ale častá příčina nadměrné únavy je právě teplota nahřáté místnosti.

Nabízíme komplexní a efektivní řešení chlazení / vytápění tepelnými čerpadly vzduch-vzduch

Splitový systém

Každá místnost má svojí vnitřní a venkovní jednotku. Tyto dvě jednotky jsou propojeny Cu potrubím s chladivem a kabeláží. U každé vnitřní jednotky při režimu chlazení vzniká kondenzát, který je sveden ven z objektu do odpadu, okapu, nebo do volného prostranství. Maximální chladící výkon systému je až do 16 kW.

Multi-splitový systém

Jednou venkovní jednotkou se dá klimatizovat až 5 vnitřních jednotek, každá jednotka se dá ovládat nezávisle na sobě. Maximální chladící výkon 10 kW. Při zvolení systému FM57AH U32 od značky LG lze napojit na jednu venkovní jednotku až 9 vnitřních jednotek. Maximální chladící výkon tohoto systému je 18,5 kW.

VRV business systémy

Tento systém je navržen pro velké budovy. Vysoká variabilita zapojení vnitřních jednotek. Na největší systém tohoto typu lze zapojit až 64 vnitřních jednotek. Nejdelší trasa potrubí může měřit až 225 metrů, převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou do 110 metrů. Maximální možný chladící výkon při paralelním zapojení venkovních jednotek je 268 kW.