Klimatizace jako alternativní zdroj tepla

Moderní klimatizace umí nejen chladit, ale v zimních měsících zvládnou i účinně topit. Topení klimatizací je v Česku poměrně nová záležitost, přitom se jedná o velmi úsporný, rychlý a ekologický způsob vytápění, který je v zahraničí již běžně rozšířený. Díky celoročnímu využití se z klimatizace stává univerzální přístroj, který svojí úsporou energie přinese rychlé navrácení investice.

A jak vlastně taková klimatizace v režimu topení funguje?

Klimatizace je tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z venkovního prostředí a pomocí ventilátoru na vnitřní jednotce jej předává zpět. Proto tento systém nese označení vzduch/vzduch. V režimu topení vzniká teplo tak, že kompresor na venkovní jednotce nasaje chladivo, natlakuje ho a tím pádem i zahřeje. Takto natlakované a zahřáté chladivo putuje v izolovaném Cu potrubí až do vnitřní jednotky, kde pomocí ventilátoru a výměníku předá částečně svojí energii a my tak cítíme příjemné teplo.

Oproti přímotopu, který využívá elektřinu pro zahřátí spirály, klimatizace spotřebuje energii pouze za kompresor, ventilátor a drobnou elektroniku. Proto se příkon klimatizace pohybuje až v 5x nižších hodnotách než u přímotopu.

Příklad:

Přímotop – 2,2 kW topný výkon, příkon 2,2 kW

Klimatizace – 3,3 kW topný výkon, příkon 0,8 kW

Budeme fér a následující výpočet provedeme s 1 a půl přímotopem, abychom se dostali na stejný topný výkon.

Otázka zní, kolikrát bude levnější provoz klimatizace oproti přímotopu, pojede-li 24 hodin po dobu 30 dnů ? Průměrná sazba za rok 2019 je 4,34 Kč /kWh, venkovní teplota 7°C.

Řešení:  

24 hod x 30 dnů = 720 hodin

Přímotop: 720 hod x 3,3 kW = 2376 kWh x 4,34 Kč = 10 312 Kč

Klimatizace: 720 hod x 0,8 kW = 576 kWh x 4,34 Kč = 2 500 Kč

Samozřejmě, je třeba brát výpočet s rezervou, protože přímotop natopí na potřebnou teplotu a vypíná. To samé platí u klimatizace. Ta sice nevypíná, ale její příkon může klesnout až na 15 W.

Realné hodnoty jsou ještě příznivější. 

Z dostupných dat od našich klientů víme, že například jednotka s topným výkonem 6 kW, dokáže i v zimním období spotřebovat za 30 dní nepřetržitého provozu pouze 256 kW.

Velký vliv na spotřebu elektřiny má míra zateplení objektu a venkovní teplota. Standardní klimatizace zvládnou topit do -15 °C  až -18 °C, ale existují klimatizace, které zvládnou topit v rozumných topných příkonech i pří - 25 °C.

 

Tabulka topných výkonů v závislosti na venkovní teplotě